O Konkursie językowym

Konkurs został zakończony. Termin kolejnej edycji zostanie ogłoszony niebawem.

W przypadku pytań - prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego w zakłądce "Kontakt"

 

 

 

Rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Językowego FunEnglish.pl! To już czwarta odsłona konkursu w Polsce, przeznaczona dla dzieci w wieku 6-12 lat. Pozwala on uczestnikom na sprawdzenie swoich umiejętności językowych oraz jednoczesne poznanie edukacyjnych możliwości wykorzystania komputera w nauce. 

 

 
Poprzednia edycja konkursu, która odbyła się w grudniu 2012 roku, liczyła około 5 000 uczestników ze szkół podstawowych w całej Polscei! Celem Ogólnopolskiego Konkursu Językowego jest promowanie nauki języka angielskiego z wykorzystaniem multimediów oraz wyłonienie najzdolniejszych dzieci z całego kraju.
 
 
 

Sześć grup wiekowych

 

Konkurs odbywa się z podziałem na sześć kategorii wiekowych, w klasach 1-6 (w każdej z nich zostaną wyłonieni zwycięzcy!). Dzięki temu uczestnicy będą współzawodniczyć wyłącznie ze swoimi rówieśnikami. 

 

       

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

 • konkurs podzielony jest na 6 poziomów zaawansowania, co daje każdemu uczniowi szansę na wygraną w swojej kategorii wiekowej
 • konkurs inspiruje i motywuje do nauki języka angielskiego poprzez atrakcyjną, zabawną formę
 • konkurs pokazuje jak w pożyteczny sposób wykorzystać komputer w nauce
 • konkurs zapewnia pozytywne wrażenia związane z nauką języka obcego
 • konkurs daje każdemu dziecku poczucie sukcesu
 • dzięki uczestnictwu ucznia w konkursie, jego nauczyciele i rodzice wiedzą, w jakim zakresie dziecko opanowało język obcy

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 

 

Jak wziąć udział w Konkursie?

 

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy komputer z dostępem do internetu, z którego możesz skorzystać zarówno w domu, w szkole, jak i w bibliotece.

 

Więcej informacji szukaj w zakładce "Weź udział"!

 

Zachęcamy do wydrukowania plakatu informacyjnego i powieszenia go w bibliotece czy szkole.

POBIERZ PLAKAT NIEBIESKI (A4)      POBIERZ PLAKAT NIEBIESKI (A3)

POBIERZ PLAKAT BIAŁY (A4)      POBIERZ PLAKAT BIAŁY(A3)

 

Grafikę konkursową można także umieścić na ekranie komputera w szkole, bibliotece, a nawet w domu!

POBIERZ TAPETĘ (1500x843)      POBIERZ TAPETĘ (1280x1024)

 

Masz konto na facebook.com? Ustaw grafikę konkursową jako tło swojego profilu lub strony!

POBIERZ TŁO

 

Wygraj nagrody!

 

Podejmij wyzwanie! Weź udział w konkursie! Wygraj cenne nagrody! Zwycięzcy otrzymają roczny dostęp do kursów firmy Funmedia, są to:

 • FunEnglish.pl
 • Angielski123
 • Hiszpański123
 • Czytaj123
 • Niemiecki123

Na laureatów czekają także inne cenne nagrody od partnerów kursu.

 

Uwaga! Udział w Konkursie jest w pełni bezpłatny, uczestnik nie musi posiadać aktywnego konta na platformie FunEnglish.pl. 

 

Nagrody dla szkół i bibliotek!

 

Konkurs Językowy FunEnglish.pl jest także szansą na zdobycie nagród dla szkół. Dla najbardziej aktywnych placówek szkolnych i bibliotecznych, organizatorzy przewidzieli wartościowe wyróżnienia.

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

 

Wyniki

 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

 

Z laureatami wszystkich kategorii skontaktujemy się drogą elektroniczną. 

 

Uczestników zachęcamy do pobrania dyplomu:

 

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN

IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

JĘZYKOWEGO FUNENGLISH.PL - KWIECIEŃ 2013

 

Organizator

§1

 1. Organizatorem Konkursu Językowego FunEnglish.pl (dalej zwanym “Konkursem”) jest firma Funmedia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kiełczowskiej 70.
 2. Partnerem strategicznym Konkursu jest firma Orange™.

Cel Konkursu

§2

 

Celem Konkursu Językowego FunEnglish.pl jest:

a) inspirowanie i motywowanie uczniów najmłodszych klas do nauki języków obcych,

b) wyłonienie utalentowanych uczniów,

c) nauka przez zabawę z wykorzystaniem multimediów,

d) pokazanie, jak w pożyteczny sposób wykorzystać komputer w nauce,

e) sprawdzenie, w jakim zakresie uczeń opanował język obcy.

 

Zasady uczestnictwa

§3

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej.
 3. Do Konkursu nie mogą przystąpić osoby posiadające obywatelstwo następujących krajów: Australia, Botswana, Filipiny, Gambia, Ghana, Gwinea, Gujana, Indie, Kamerun, Kanada, Kenia, Liberia, Malawi, Malta, Namibia, Nigeria, Nowa Zelandia, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, RPA, Tanzania, Uganda, USA, Wielka Brytania, Zambia, Zimbabwe.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy między 8 a 12 kwietnia 2013 r. poprawnie zarejestrować się na stronie www.funenglish.pl/konkurs z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie uczeń może zarejestrować się indywidualnie, za pośrednictwem szkoły podstawowej lub biblioteki. Przy rejestracji indywidualnej Uczeń powinien założyć konto konkursowe bądź zalogować się na swoje konto użytkownika FunEnglish.pl, jeżeli już wcześniej korzystał z platformy.
 6. Szkoła podstawowa i biblioteka mogą zarejestrować się na Konkurs wybierając z formularza odpowiednio „Szkoła” lub „Biblioteka”.
 7. Uczeń zobowiązuje się do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń konkursowych.

Przebieg oraz terminy

§4

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i gry finałowej.
 2. Poszczególne etapy konkursów odbywać się będą w następujących terminach: 

a) I etap odbywa się w terminie 8 kwietnia – 12 kwietnia 2013 r. Dla każdej z w/w kategorii Organizator ustala próg punktowy kwalifikujący do przejścia do II etapu najpóźniej w dniu 13.04.2013 r.

b) II etap odbywa się w terminie 17 kwietnia 2013 r. Wśród uczestników II etapu zostaną wyłonieni laureaci z każdej kategorii.

 

 3.  I etap konkursu obejmuje rozwiązanie piętnastu (15) ćwiczeń konkursowych oraz gry edukacyjnej. II etap konkursu to

      gra finałowa.

 4.  Każdy z etapów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.funenglish.pl/konkurs i przebiega w sześciu

      kategoriach, tj.: klasa I, klasa II, klasa III, klasa IV, klasa V, klasa VI.

 5.  W uzasadnionych przypadkach, np. dłuższa awaria systemu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania

      konkursu.

 

Nagrody

§5

 1. Za finalistów Konkursu uważa się Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
 2. Laureatami Konkursu są Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą punktację spośród Uczestników danej kategorii w II etapie Konkursu.
 3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w II etapie, o miejscu w rankingu decyduje suma punktów zdobyta w dwóch etapach Konkursu i czas gry finałowej. Jeżeli procedura ta nie przyniesie rozwiązania, osoby zajmą miejsce ex aequo.
 4. Nagrody przyznawane laureatom z każdej kategorii to:

a) I miejsce w danej kategorii – dostęp do kursu FunEnglish.pl, Angielski123, Hiszpanski123, Niemiecki123, Czytaj123 na 12 miesięcy od rejestracji oraz inne nagrody.

b) II miejsce w danej kategorii – dostęp do kursu FunEnglish.pl, Angielski123, Hiszpanski123, Niemiecki123, Czytaj123 na 12

    miesięcy od rejestracji oraz inne nagrody.

c) III miejsce w danej kategorii – dostęp do kursu FunEnglish.pl, Angielski123, Hiszpanski123, Niemiecki123, Czytaj123 na 12

    miesięcy od rejestracji oraz inne nagrody.

 

 5.  Zwycięzcami Konkursu wśród szkół podstawowych oraz bibliotek są placówki edukacyjne, z których będzie największa

      liczba Uczestników Konkursu oraz które uzyskają najwyższy średni wynik z wszystkich etapów. Każdy Uczestnik Konkursu

      indywidualnie określa placówkę, do której należy bądź zostaje zgłoszony przez daną szkołę.

 6.  Nagrody przyznawane zwycięskim szkołom i bibliotekom to:

 

a) I miejsce – roczny dostęp do platformy FunEnglish.pl dla 90 uczniów,

b) II miejsce – roczny dostęp do platformy FunEnglish.pl dla 60 uczniów,

c) III miejsce – roczny dostęp do platformy FunEnglish.pl dla 30 uczniów.

 

 7.  Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności

      Organizator zastrzega sobie prawo do nagród o równorzędnej bądź wyższej wartości.

 8.  Wyniki końcowe Konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook.com dnia 19.04.2013. Wyniki na

      stronie FunEnglish.pl pojawią się 22.04.2013.

Aby poznać wynik wcześniej:

a) należy wejść na https://www.facebook.com/funmediapage,

b) zostać fanem strony klikając "Lubię to!",

c) następnie klikając "Otrzymuj powiadomienia", by zostać od razu poinformowanym o zamieszczeniu wyników.

 

 9.  Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację imion, nazwisk i innych danych laureatów Konkursu w Internecie.

 10. Poprzez udział w Konkursie Uczestnicy akceptują warunki Konkursu.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek świadczenia usług przez inne

       instytucje lub osoby doręczające przesyłki.

 

Skargi i wnioski

§6

 1. Wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w Konkursie należy kierować listownie na adres: Funmedia sp. z o.o., 51-354 Wrocław, Kiełczowska 70, z dopiskiem “Konkurs Językowy FunEnglish.pl” najpóźniej na 7 dni po zakończeniu konkursu.
 2. Wnioski lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres skarżącego jak również podstawę wniosku lub skargi.
 3. Wnioski lub skargi rozpatrzone zostaną do 30 kwietnia 2013 r. O wyniku postępowania Organizator poinformuje zainteresowaną osobę listownie.

Postanowienia końcowe

§7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 2. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora.
 3. Wyniki osiągnięte w Konkursie nie będą miały żadnego wpływu na oceny uzyskane przez Uczestników w szkole.
 4. Wszelkie pytania należy przesyłać na adres mailowy konkurs@funenglish.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

Biblioteki

Przed nami IV edycja multimedialnego konkursu językowego FunEnglish.pl

 

Już 8 kwietnia rusza IV edycja multimedialnego konkursu językowego FunEnglish.pl dla dzieci w wieku 6-12 lat. To doskonała okazja, by młodzi czytelnicy sprawdzili swoją wiedzę z języka angielskiego poprzez zabawę!

  

Wzięcie udziału w konkursie znacznie zwiększy atrakcyjność biblioteki w oczach najmłodszych czytelników!

 

 

Jak wziąć udział?

 

By móc wyróżnić biblioteki, które wykażą się największą aktywnością swoich uczestników, udostępnione zostały dwa rodzaje zapisów do konkursu: Dla bibliotek biorących udział w programie "FunEnglish.pl w bibliotece" oraz tych, które z programu nie korzystają:

 

Biblioteki biorące udział w programie „FunEnglish.pl w bibliotece”

 

1. Prosimy zalogować się na stanowisko komputerowe, z którego na co dzień korzystają dzieci.

2. Po kliknięciu w przycisk "Weź udział", użytkownicy zostają automatycznie przekierowani do formularza rejestracyjnego, gdzie indywidualnie zapisują się do konkursu. Od momentu rejestracji, uczestnicy mają czas do 12 kwietnia, by rozwiązać zadania z I etapu.

 

Biblioteki niebiorące udziału w programie „FunEnglish.pl w bibliotece”, niekorzystające z platformy do nauki języka angielskiego FunEnglish.pl

 

1. Prosimy o zgłoszenie biblioteki do konkursu. Bibliotekarze powinni wypełnić formularz rejestracyjny, klikając w przycisk poniżej: "Zgłoś bibliotekę". Po wypełnieniu formularza, biblioteka zgłaszająca udział, otrzyma specjalny numer identyfikujący daną placówkę.

 

2. Po otrzymaniu numeru identyfikacyjnego, bibliotekarz powinien udostępnić ten numer wszystkim dzieciom wyrażającym chcęć udziału w konkursie.

3. Zainteresowane dzieci powinny wpisać numer w formularzu indywidualnej rejestracji, dostępnym na w zakładce "Weź udział" lub "Konkurs".

 

 

Podobnie, jak w przypadku poprzednich edycji, zachęcamy do informowania o konkursie zarówno dzieci, które uczą się angielskiego z FunEnglish.pl, jak i tych, które z kursu e-learningowego nie korzystają.

 

Jeżeli Państwa biblioteka bierze udział w projekcie „FunEnglish w bibliotece”, konkurs z pewnością będzie ciekawym urozmaiceniem nauki. Z kolei dla bibliotek, które nie mają bezpłatnego dostępu do e-learningowego kursu FunEnglish.pl, konkurs może być dobrą okazją do zainteresowania dzieci nauką dodatkowego języka.

 

 

 

Zachęcamy do wydrukowania plakatu informacyjnego i powieszenia go w bibliotece czy szkole.

POBIERZ PLAKAT NIEBIESKI (A4)      POBIERZ PLAKAT NIEBIESKI (A3)

POBIERZ PLAKAT BIAŁY (A4)      POBIERZ PLAKAT BIAŁY(A3)

 

Grafikę konkursową można także umieścić na ekranie komputera w szkole, bibliotece, a nawet w domu!

POBIERZ TAPETĘ (1500x843)      POBIERZ TAPETĘ (1280x1024)

 

Masz konto na facebook.com? Ustaw grafikę konkursową jako tło swojego profilu lub strony!

POBIERZ TŁO

 

 

Nagrodzone zostaną 3 biblioteki, które zachęcą do udziału największą liczbę dzieci.

 

Jeżeli będą Państwo zainteresowani dołączeniem do grona niemal 1000 placówek bibliotecznych korzystających już z „FunEnglish w bibliotece” i otrzymaniem bezpłatnego dostępu do kursu e-learningowego FunEnglish.pl, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu, które dostępne są na stronach: www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1543 i www.funenglish.pl/biblioteki jak i pod numerem telefonu (71) 333 24 23.

 

Zgłoś swoją bibliotekę do konkursu! Spraw, by stała się nowoczesna!

 

 

Szkoły

IV edycja multimedialnego konkursu językowego FunEnglish.pl

 

Już 8 kwietnia startują eliminacje do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego Funenglish.pl. Jest to jedyny, w pełni multimedialny konkurs językowy w Polsce.

 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6 - 12 lat. Jego celem jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz wyłonienie najzdolniejszych uczestników z całego kraju.

 

Konkurs daje uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z języka angielskiego poprzez zabawę!

 

Od III edycji, szkoły mają możliwość zapisywania swoich uczniów samodzielnie.

 

 

Jak zapisać szkołę do konkursu?

 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno szkoły, które korzystają z programu „FunEnglish.pl w szkole”, jak i te, które jeszcze z niego nie korzystają.

 

1. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy placówka jest wpisana na listę szkół.

2. Jeśli szkoły nie ma na liście, należy uzupełnić dane w formularzu rejestracyjnym, klikając poniżej w "Zgłoś szkołę".

 

 

3. Zgłoszenie szkoły ułatwi uczniom przypisanie się do niej w momencie rejestracji.

 

Koordynatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Językowego FunEnglish.pl

 

Uprzejmie informujemy, że każda ze szkół będzie mogła wyznaczyć jedną osobę - Koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu Językowego FunEnglish.pl, nazwanego dalej Koordynatorem, który będzie czuwał nad przebiegiem konkursu w Państwa placówce. Wybór Koordynatora jest opcjonalny, co oznacza, że również szkoły, które nie zgłoszą nikogo na to stanowisko, będą mogły wziąć udział w konkursie.

 

Koordynatorem Konkursu może być dowolny Nauczyciel lub pracownik administracji szkolnej.

 

 

Zadaniem Koordynatora Konkursu jest:

 • zarejestrowanie szkoły w konkursie,
 • promocja konkursu w szkole (rozpowszechnienie informacji o konkursie, wydrukowanie PLAKATU, zebranie uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie),
 • pomoc uczniom w rejestracji na konkurs,
 • zorganizowanie sali komputerowej, w której uczniowie będą mogli rozwiązać zadania konkursowe - w szczególności osoby niemające regularnego dostępu do sieci

Pełnienie funkcji Koordynatora konkursu ma charakter dobrowolny. Każda zgłoszona na stanowisko osoba otrzyma od nas certyfikat pełnienia funkcji Koordynatora IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego FunEnglish.pl. 

 

Szkoły, które zgłoszą Koordynatora Konkursu zwiększają swoją szansę na wygraną!!

 

Dla 3 Koordynatorów, którzy zbiorą najliczniejszą grupę uczniów biorących udział w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody w postaci kursów językowych i specjalistycznych naszej firmy!

 

Dlaczego warto wziąć udział? Korzyści dla szkoły:

 • szkoła upowszechnia nowoczesne multimedia i treści cyfrowe w edukacji,
 • szkoła staje się liderem w e-kształceniu,
 • nauka języka angielskiego postrzegana jest przez uczniów jako przyjemność i zabawa,
 • zajęcia w szkole stają się ciekawsze,
 • szkoła otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konkursie oraz możliwość otrzymania atrakcyjnej nagrody.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, zachęcamy do informowania o konkursie zarówno uczniów, którzy już korzystają z FunEnglish.pl, jak i dzieci, które jeszcze nie miały możliwości zapoznać się z naszą platformą e-learningową. W tym celu prosimy o wydrukowanie plakatu lub ustawienie grafiki konkursowej jako tła pulpitów komputerów szkolnych.

 

 

Zachęcamy do wydrukowania plakatu informacyjnego i powieszenia go w bibliotece czy szkole.

POBIERZ PLAKAT NIEBIESKI (A4)      POBIERZ PLAKAT NIEBIESKI (A3)

POBIERZ PLAKAT BIAŁY (A4)      POBIERZ PLAKAT BIAŁY(A3)

 

Grafikę konkursową można także umieścić na ekranie komputera w szkole, bibliotece, a nawet w domu!

POBIERZ TAPETĘ (1500x843)      POBIERZ TAPETĘ (1280x1024)

 

Masz konto na facebook.com? Ustaw grafikę konkursową jako tło swojego profilu lub strony!

POBIERZ TŁO

 

 

Jeżeli Państwa szkoła bierze udział w programie "FunEnglish.pl w szkole", wówczas konkurs będzie ciekawym urozmaiceniem nauki. Natomiast szkoły, które nie korzystają z programu, a byłyby nim zainteresowane, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: http://funenglish.pl/wszkole

 

Biorąc udział w konkursie, szkoła buduje wizerunek szkoły nowoczesnej!

 

 

 

 

Organizator

 

 

Lider multimediów edukacyjnych w Polsce!

 

Funmedia sp z o.o. to lider w branży e-learningowej. Jako pierwsza firma w Polsce stworzyliśmy szkołę jezyków obcych online. Poza interaktywnymi kursami językowymi, oferujemy także kursy specjalistyczne. Obecnie sprzedajemy kilkadziesiąt produktów w 24 krajach na całym świecie. Jako jedyna firma w Polsce otrzymaliśmy akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej dla internetowego podręcznika do nauki jezyka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej "FunEnglish.pl"

 

Multimedia zawarte w internetowym podręczniku FunEnglish.pl są przykładem jakościowych możliwości firmy.
 

 

Uczymy cały świat!

 

Jako najlepsza firma e-learningowa w Polsce oferujemy szereg kursów językowych. Zostały one przygotowane przez zespół specjalistów z całego świata. W naszej ofercie znajdują się także internetowe podręczniki do nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego. Poza Polską z naszych kursów korzystają e-kursanci w 24 krajach. Uczymy w Europie, obu Amerykach, a także w Azji.

 

 

Edukacja dla najmłodszych

 

Stworzyliśmy bestsellerowy produkt - FunEnglish.pl. Jest to kurs nauki języka angielskiego przeznaczony dla dzieci w wieku
6-12 lat, a zarazem pierwszy w Polsce e-learningowy portal dla uczniów szkół podstawowych. 

 

FunEnglish.pl powstał w ramach projektu "Stworzenie i promocja e-kursu angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym"

założeniem jest nauka angielskiego na odległość z użyciem nowoczesnych technologii dla dzieci i młodzieży. Kurs FunEnglish.pl zbudowany jest z 4 multimedialnych filarów nauczania:

•    Filmy
•    Fotolekcje
•    Gry edukacyjne
•    Piosenki karaoke
Powyższe filary są podstawowym elementem merytorycznej części interaktywnego kursu językowego opartego o autorską metodę nauczania FunEnglish.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.1) na lata 2007-2013 oraz z Budżetu Państwa.

 

 

Nie zapominamy także o najmłodszych. Z myślą o nich stworzyliśmy kurs FunJunior.pl, dzięki któremu przedszkolaki mogą w łatwy i atrakcyjny sposób zdobyć podstawy języka angielskiego. Multimedia sotępne w kursie dostosowane są do dzieci, ktore po raz pierwszy mają kontakt z językiem angielskim i nie potrafią jeszcze pisać. Zabawa z FunJunior.pl dostarcza przedszkolakom wiele radości, a rodzicom satysfakcji z postępów ich dzieci.

 

Nie tylko kursy językowe

 

W ofercie firmy Funmedia znajdują się także internetowe kursy specjalistyczne, opracowane przez specjalistów tak zwanego "skutecznego działania". Obecne portfolio naszej firmy obejmuje produkty do nauki szybkiego czytania i bezwzrokowego pisania na klawiaturze. Jesteśmy w trakcie realizacji kursu do zapamiętywania, obsługi programu Photoshop oraz kursu fotografii. W przyszłości pragniemy stworzyć kursy inwestowania, Forex-u oraz wiele innych.

Kontakt

Prosimy o uważne czytanie opisów konkursu, komunikatów wyświetlanych przy rejestracji i podczas przebiegu konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy IV edycji Konkursu 

Organizator                                                                    Partner Główny
                                                                      
Partnerzy
 
 
Patroni medialni
               
              
 
 
                          
 
 
              
 
 
             

 

 

 

What's up dock?

Komunikat

Zamknij Strona domowa